Колдонмону көчүрүү:
Аба күрөшү

Аба күрөшү


Аба күрөшү – түрк элинин улуттук күрөшү.

Аба күрөшү – түрк гюреш күрөшүнүн салттуу түрүнүн бири. Ошондой эле кийимчен балбандар кармашкан байыркы жана алгачкы күрөштөрдүн катарында. Бул күрөш аскердик даярдыктарда колдонулган.

Атаандаштын кийиминин жана денесинин каалаган жеринен кармап жыгуу Аба күрөшүнүн негизги өзгөчөлүгү. Күрөшүү техникасы бутту колдонуу, белден жана чапандан, же бир бутунан жана белинен  кармап жыгуу ыяктуу ар түрдүү ыкмаларга бай. Кармашуу улуттук аспаптардын:барабан жана үйлөмө аспаптардын чертилүүсү менен коштолот. Балбандар кой терисинен (аба) жасалган колдор үчүн кесилген жырыгы бар кыска жамынма же чапандарды кийип кармашууга чыгышат. Балбандардын кийими кой терисинен (аба) жасалгандыгы үчүн күрөш да ушуга жараша аталып калган. Күрөштүн бул түрүндө балбандардын негизги милдети болуп аттандашынын белинен кармап, чалкасынан көтөрүп чабуу болуп саналат.

Команданын курамы 3 киши: 1 машыктыруучу, 2 спортсмен. Мелдеш эркектер арасында 80 кгдан өйдө абсолюттук салмакта өтөт.