Колдонмону көчүрүү:
Салбуурун

Салбуурун


Салбуурун – кыргыз элинин улуттук аңчылыктын түрлөрү.

Салбуурун – аңчы куштар жана тайгандар колдонулган камтыган кыргыз элинин комплекстүү аңчылык оюндары.

Мелдештер төмөнкү тартипте өткөрүлөт:
1. Бүркүт салуу. Команданын курамы 6 киши: 1 жетекчи жана 5 бүркүтчү.
2. Далба ойнотуу. Команданын курамы 6 киши: 1 жетекчи жана 5 кушчу.
3. Тайган жарыш. Команданын курамы 6 киши: 1 жетекчи жана 5 тайгандардын ээси.