Эпос айтуучулар

Эпос айтуучулар

Дүйнө элдериндеги Эпостор, дастандар муундан муунга калтырылып келет. Дүйнө эпосторунун оозеки түрдө айтылышын өркүндөтүү жана илгерлертүү максатта бул иш чара уюштурулууда.

Аталган иш чарада катышуучулар улуттук кийимдерин кийип алышып, эпос датастандарды айтуу менен бирге сөз чеберчиликтерин, драматургиялык аткарылышын даңазалашат (чыгармачыл топтун делегациясынын ичинен).