Этнобий

Этнобий

Салттуу улуттук бий - бул ар бир элдин этномаданиятынын ажырагыс бир бөлүгү. Иш чаранын аталган программасы дүйнө элдеринин нукуралуу этнобийин демонстрациялоого арналат. “Этнобий” иш чарасында бир ырчынын же ансабльдын аткаруусунда (чыгармачыл топтун делегаттарынын курамында) ырлар аткарылышы мүмкүн. Прграммада ырым жырым бийлери, элдик бийлер жана тарых, маданият, жашоону чагылдырган бийлер камтылышы керек.