Этнобазар

Этнобазар

Салттуу кол өнөрчүлүк көчмөндөрдүн материалдык эмес маданий мурастарынын эң маанилү компонентеринин бири болуп саналат. Көчмөдөр байыркы доорлордон тарта кол өнөрчүлүк жактан даңазаланып келет. Жергиликтүү жаратылыш материалдарынан саркеч килемдерди токушуп, ювелирдик зергер буюмдарды, тиричиликке керектүү бүюмдарды жана аскер жабдыктарын, ат жабдыктарын жасашкан.

Кол өнөрчүлөрдүн жасаган буюмдары “Этнобазар” иш чарасындагы атайын көргөзмө-жарманкесинде, мастер-класс бөлүгүндө көрсөтулөт. Катышуучулар өз элинин салттарын, маданиятын чагылдырган кол өнөрчүлүк буюмдарын көрсөтүшү керек.