Всемирные Игры Кочевников 2024

8-14-сентябрь, 2024-жыл

АЧЫЛЫШЫНА ЧЕЙИНКИ КАЛГАН МӨӨНӨТ

Казакстан, Астана
12:00 - 22:00 Казакстандагы ВИК - 2024

V Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2024 Казакстанда