Этноүй

Этноүй

Катышкан тараптарга “Кырчын” капчыгайында, көчмөн доорлорунда пайдаланылган боз үйлөрүн, алачыктарын, тез тигилип, тез жыйналуучу жеңил курулуштарды курууга уруксат берилет.

Аталган иш чара катышкан тараптын көз карашы менен уюштурулат. Мындан тышкары иш чарада байыркы доорлордо көчмөн элдери пайдаланган тарыхый экспонаттар көрсөтулүшү ыктымал.