01.08.2016 19:00

Презентован официальный гимн Всемирных Игр Кочевников 2016

 

Текст гимна:

Байыртадан көчмөн калкы баштаган,
Оюндарын көчмөн эли барктаган.
Ар тараптан келген конок агылып,
Дасторкондо ынтымагын даңктаган.

Жерди чапчып аттар кетти жулунуп,
Ат дүбүртү тээ алыска угулуп.
Дене бойду титиреткен оюндар,
Ал тарыхка кайрыйт элди бурулуп.

Припев:
Көчмөндөрдүн улуу көчмөн оюну,
Көчмөн оюн ынтымактын коругу.
Оюндар көп бирок билгин дайыма,
Көчмөн элдин оюнунда жолу улуу.

Эр эңиш бар, эр билектүү балбандар,
Көк бөрүдө көк жал улак тарткандар.
Тогуз коргоол акылдарды курчутса,
Көзү курчтан жамбы таамай аткан бар.

Көчмөндөр баскан
Улуу жол дастан
Урпакка тарайт!

Слова: Уланбек Абдрахманов.
Музыка: Эмиль Кенжекулов.