Алыска таамай атуу

Алыска таамай атуу

Салттуу жаа менен атуу спорт оюну төмөнкү тартипте өткөрүлөт:

- Салтуу жаа менен так атуу (Кыргызстан); 
- Салтуу жаа менен так атуу (Түркия);
- Салтуу жаа менен так атуу (Түштүк Корея); 
- Салтуу жаа менен ат үстүндө атуу (Кыргызстан жана Түркия);
- Салтуу жаа менен алыскы аралыкка атуу (Венгрия).