Аркан тартыш

Аркан тартыш

Аркан тартыш – бул эки жамааттын күч сынашуу оюну. Аркан тартыш оюну көп элдин салтуу оюну болуп, бул оюн көбун эсе элдик майрамдарда, тойлордо өткөрулгөн.

Аркан тартыш оюнуна катышкандар эң жогорку жалпы күчкө ээ болуп, чыдамкайлык, “атырылган күч”ошондой эле убакыт тездигине жана ритмди сезүү, психологиятык туруктуулук  шыгы болушу керек. Баардык дене жана руханий күчтү пайдалана билиши зарыл.

Мелдеште ар бир командада 8 адам катышат. Спортчулардын негизги максаты арканды белгиленген жерге чейин тартып баруу же атаандаштарын оюн эрежесин буздуруу. Жеңишке жетүү үчүн арканды эки ирет өз жагына тартыш керек.