Пахлавани

Пахлавани

Пахлавани – бул байыркы Перс элдеринин азыркы Ирандыктардын салттуу күрөшү болуп саналат жана Иранда баркталып, байыркы тарыхы бар. Байыртадан, курөштүн бул түрү жоокерлердин согуштагы коплестүү аскердик коргонуунун бир түрү болуп саналган. Иранда кошти пахлавани бул жалпы улуттук күрөштүн түрү же аны дагы “зурхаэ” ыкмасы деп да коюшат.
Кошти пахлавани күрөшүнүн ыкмасы ар тараптуу болуп, эркин күрөштүн эң жакшы түрү десек болот.