Ордо

Ордо

Ордо – кыргыздын кылымдан-кылымга, муундан-муунга өтүп келген, коом ичинде жайылтылган оюн. “Ордо” деген сөздүн өзү эле хандын ордосу дегенди билдирет. Оюндун маңызы ордону ээлик кылуу болуп саналат.

Ордо бул душманды кантип жеңүү тууралу согуш майданынын картасын элестетет. Жерге тегерете чийилген оюн талаасы мамлекеттин аймагын түшүндүрөт, атаандаштар салгылашуунун планын түзүшөт. Ханды атып чыгуу – падышаны тактан кулатууну билдирет.

Ойунда, ички саясатты туура жүргүзүүнү билүү абзел, чийиндин ичинде, мындайча айтканда бийликте болгондуктан, кылдаттык жана тактык керек.