Колдонмону көчүрүү:
Ат чабыш

Ат чабыш


Улуттук ат чабыш оюндары.

Улуттук ат чабыш оюндарына узун аралыкка ат чабуу, алыскы аралыка ат чабуу жана жорго салыш оюндары кирет.

Ат чабыштын түрү, анын аралык алыстыгына, чабуунун ыкмасына жана жылкы баласынын жашына карата бөлүнөт:

1. Чоң ат чабыш – алыскы аралыкка ат чабыш.
Команданын курамы – 4 киши: 2 чабандес, 1 машыктыруучу-саяпкер, 1 ветеринардык врач. Чабандестер 18 жаштан жогору болушу керек. Мелдештерге 4 жаштан жогорку бардык породадагы аттар катыша алат. Мелдеш 80 км аралыкка өткөрүлөт.
Кыргызстандын курама командасы 21 күлүктөн турат (ар бир облустан 3төн күлүк).

2. Ат чабыш - узак аралыкка ат чабыш.
Командынын курамы – 3 киши: 2 чабандес, 1 машыктыруучу-саяпкер. Чабандестердин жашы 12 жаштан жогору болушу керек. Мелдештерге 3 жаштан жогорку бардык породадагы аттар катыша алат. Мелдеш 22 км аралыкка өткөрүлөт.
Кыргызстандын курама командасы 21 чабандестен турат (ар бир облустан 3төн чабандес).

3. Жорго салыш – жорго менен жарышуу.
Команданын курамы – 2 киши: 1 чабандес, 1 машыктыруучу-саяпкер. Чабандестердин жашы 12 жаштан жогору болушу керек. Мелдеш 11 км аралыкка өткөрүлөт.
Кыргызстандын курама командасы 21 чабандестен турат (ар бир облустан 3төн чабандес).

4. Кунан чабыш – кунан менен жарышуу.
Команданын курамы - 3 киши: 2 чабандес, 1 машыктыруучу-саяпкер. Чабандестердин жашы 12 жаштан жогору болушу керек. Мелдешке 2 жаштан 3 жашка чейинки бардык породадагы аттар катыша алат. Мелдеш 11 км аралыкта өткөрүлөт.
Кыргызстандын курама командасы 21 чабандестен турат (ар бир облустан 3төн чабандес).