Колдонмону көчүрүү:
Ордо

Ордо


Ордо кыргыздын улуттук ойуну.

Ордо – кыргыздын кылымдан-кылымга, муундан-муунга өтүп келген, коом ичинде жайылтылган оюн. “Ордо” деген сөздүн өзү эле хандын ордосу дегенди билдирет. Оюндун маңызы ордону ээлик кылуу болуп саналат.

Ордо бул – душманды кантип жеңүү тууралу согуш майданынын картасын элестетет. Жерге тегерете чийилген оюн талаасы мамлекеттин аймагын түшүндүрөт, атаандаштар салгылашуунун планын түзүшөт. Ханды атып чыгуу – падышаны тактан кулатууну билдирет.

Ойунда, ички саясатты туура жүргүзүүнү билүү абзел, чийиндин ичинде, мындайча айтканда бийликте болгондуктан, кылдаттык жана тактык керек.

Командасынын курамы: – 10 киши: 7 оюнчу, 1 алмаштыруучу оюнчу, 1 машыктыруучу, 1 жетекчи.