Колдонмону көчүрүү:
Гореш

Гореш


Гореш - түркмөн элинин улуттук күрөшү.

Түркмөн элинин улуттук күрөшү болгон гореш спорттук бел күрөшүнүн белгилүү бири түрү болуп саналат. Бул күрөштүн түп-тамыры эң илгерки убакка туура келет. Тарыхый булактарда түркмөн элинде бир гана эркектер эмес, аялдар дагы күрөштүн ыкмаларын билишкен деген маалыматты кезиктирүүгө болот.

Атагы чыккан балбандар шыктуу окуучуларды тарбиялап, алардан пальвандарды, т.а. күрөштүн устаттарын даярдашкан. Алар да өз учурунда топтогон тажрыйбасын кийин өзүнүн окуучуларына өткөрүшкөн. Кылымдарды карыткан гореш күрөшү укумдан-тукумга берилип, азыркы күнгө чейин өзгөртүлбөстөн сакталып келди.

Гореште балбандар атаандаштын денесинин кандайдыр бир бөлүгүн, таманынан башка, килемге күч менен тийгизип, балл топтой алат.

Команданын курамы 4 киши: 2 спортсмен жана 1 машыктыруучу, 1 калыс. Мелдеш эркектер арасында 80 кгдан өйдө абсолюттук салмакта өтөт. 18 жаштан жогору балбандар катышат.